Calixto Bieito

Calixto Bieito
© Monika Rittershaus
2 MB